Annons

Annons

Active Life Foundation är en helt ideell stiftelse vars arbete i huvudsak handlar om att hjälpa skadade idrottare tillbaka till ett aktivt liv. Stiftelsen har tre likvärdiga mål:

  • Att bidraga till vård och rehabilitering av aktiva idrottsmän och idrottskvinnor som under träning, tävling eller av annat skäl skadat sig och därmed helt eller delvis, för kortare eller längre tid, blivit ur stånd att utöva sin idrott.
  • Att främja vetenskaplig forskning rörande idrottsskador såväl avseende förebyggande åtgärder som rehabilitering efter skador.
  • Att bidraga till ökad upplysningsverksamhet avseende vikten av erforderligt försäkringsskydd för idrottare

Finnkampen ser Active Life Foundations arbete som otroligt viktigt för såväl friidrottare som övriga idrottare och vill vara en aktivt stöttande samarbetspartner till stiftelsen. Sedan starten 1995 har det beviljats 620 olika bidrag på sammanlagt cirka 7,3 msek till idrottare aktiva inom 39 olika sporter samt några forskningsbidrag.

Under Finnkampen kommer Active Life att träffa såväl landslagstrupperna som besökare till tävlingen. Som många andra har Active Life haft några nödår under pandemin utan några större inkomster, men ändå kunnat bevilja bidrag på hela ca 1,3 msek till skadade idrottare. Så nu behövs kapitalbasen fyllas på varför det under Finnkampen kommer att genomföras en ny variant av Active Life Challenge, för att samla in mer pengar till stiftelsen arbete för att kunna stötta fler skadade idrottare.

Mer information om Active Life Challenge och hur vi tillsammans samlar in pengar till stiftelsen under Finnkampen kommer ni kunna läsa här närmare tävlingen.