Annons

Under Finnkampen 2023 arbetar vi med att hållbarhetscertifiera evenemanget via företaget Greentime.

I verktyget från Greentime finns kravställande punkter inom de tre övergripande teman (miljö, organisatoriskt och socialt) som måste uppfyllas samt ytterligare punkter där minst 50% måste uppfyllas. Målet med Finnkampen 2023 är att nå upp till dessa krav och erhålla en hållbarhetscertifiering.