Annons

Annons

Finnkampen 2023 ska vara ett certifierat hållbart evenemang.

2021 hållbarhetscertifierades Finnkampen för första gången. För oss är det en självklarhet att fortsätta med detta och därför jobbar vi med att även Finnkampen 2023 ska vara ett certifierat hållbart evenemang. För certifieringen arbetar vi med företaget Greentime. I deras verktyg finns kravställande punkter inom de tre övergripande teman (miljö, organisatoriskt och socialt) som måste uppfyllas samt ytterligare punkter där ett visst antal måste uppfyllas. 2021 uppfyllde vi 75% av punkterna och blev hållbarhetscertifierade. Målet med Finnkampen 2023 är givetvis att ta ännu fler steg mot att vara så hållbara som möjligt.